Senarai Tender/Sebutharga


# Perkara Pendaftaran Kod Bidang Tarikh Tutup
1 Kerja-kerja Membina Dan Menyiapkan Kemudahan Fasiliti Bagi Pusat Pemprosesan Cendawan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Atas Tapak Pt4664, Di Bandar Al Muktafi Billah Shah, Dungun, Terengganu    TARIKH & WAKTU
PENDAFTARAN (WAJIB) :

15 JUN 2021

JAM : 9.00 PAGI

SEHINGGA

JAM : 12.00 TENGAHARI

Pendaftaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Https://www.ketengah.gov.my
i.CIDB GRED : G3

ii.KATEGORI :

PEMBINAAN BANGUNAN (B)

iii. PENGKHUSUSAN : B04

KERJA-KERJA AM BANGUNAN
22 Jun 2021
2 Menaiktaraf Satu(1) Unit Bangunan Sediada Kepada Pusat Perusahaan Batik/jahitan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Bandar Al Muktafi Billah Shah, Dungun, Terengganu    TARIKH & WAKTU
PENDAFTARAN (WAJIB) :

14 JUN 2021

JAM : 9.00 PAGI

SEHINGGA

JAM : 12.00 TENGAHARI

Pendaftaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Https://www.ketengah.gov.my
i.CIDB GRED : G2

ii.KATEGORI :

PENYENGGARAAN DAN PEMBAIKAN APA-APA BINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)

iii. PENGKHUSUSAN : CE21

KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

Kontraktor hendaklah memuat naik video untuk menggantikan lawatan tapak
https://drive.google.com/file/d/1wSqgkntcpCzh4xc0L_B2-sO7PR5II0Vc/view?usp=drive_web
21 Jun 2021

Senarai Tawaran Undian Projek Kecil (Daerah Dungun)


# Perkara Pendaftaran Kod Bidang Tarikh & Masa Cabutan Undian
1 Kerja-kerja Baik Pulih 4 Unit Rumah Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Taman Madani Ambs, Dungun, Terengganu    TARIKH & WAKTU
PENDAFTARAN (WAJIB) :

8 JUN 2021 (SELASA)
MASA : 9.00 PAGI

SEHINGGA

9 JUN 2021 (RABU)
MASA : 9.00 PAGI

Pendaftaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Https://www.ketengah.gov my
.CIDB GRED :G1

ii.KATEGORI :
-PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)
-PEMBINAAN BANGUNAN (B)

iii. PENGKHUSUSAN :
CE 21 & B 04

- KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

-KERJA-KERJA AM
BANGUNAN
TARIKH UNDIAN :

21 JUN 2021 (ISNIN)

WAKTU UNDIAN:

10.00 PAGI
(LIVE STREAMING) DI LAMAN FACEBOOK RASMI LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH
( KETENGAH )
2 Kerja-kerja Baik Pulih 3 Unit Rumah Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Kampung Tepus Dan Talong, Dungun, Terengganu    TARIKH & WAKTU
PENDAFTARAN (WAJIB) :

8 JUN 2021 (SELASA)
MASA : 9.00 PAGI

SEHINGGA

9 JUN 2021 (RABU)
MASA : 9.00 PAGI

Pendaftaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Https://www.ketengah.gov my
i.CIDB GRED :G1

ii.KATEGORI :
-PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)
-PEMBINAAN BANGUNAN (B)

iii. PENGKHUSUSAN :
CE 21 & B 04

- KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

-KERJA-KERJA AM
BANGUNAN
TARIKH UNDIAN :

21 JUN 2021 (ISNIN)

WAKTU UNDIAN:

10.00 PAGI
(LIVE STREAMING) DI LAMAN FACEBOOK RASMI LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH
( KETENGAH )
3 Kerja-kerja Baik Pulih 3 Unit Rumah Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Kampung Bukit Jelutong, Lintang, Dungun, Terengganu    TARIKH & WAKTU
PENDAFTARAN (WAJIB) :

8 JUN 2021 (SELASA)
MASA : 9.00 PAGI

SEHINGGA

9 JUN 2021 (RABU)
MASA : 9.00 PAGI

Pendaftaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Https://www.ketengah.gov my
i.CIDB GRED :G1

ii.KATEGORI :
-PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)
-PEMBINAAN BANGUNAN (B)

iii. PENGKHUSUSAN :
CE 21 & B 04

- KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

-KERJA-KERJA AM
BANGUNAN
TARIKH UNDIAN :

21 JUN 2021 (ISNIN)

WAKTU UNDIAN:

10.00 PAGI
(LIVE STREAMING) DI LAMAN FACEBOOK RASMI LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH
( KETENGAH )
4 Kerja-kerja Baik Pulih 4 Unit Rumah Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Kampung Lintang, Dungun, Terengganu    TARIKH & WAKTU
PENDAFTARAN (WAJIB) :

8 JUN 2021 (SELASA)
MASA : 9.00 PAGI

SEHINGGA

9 JUN 2021 (RABU)
MASA : 9.00 PAGI

Pendaftaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Https://www.ketengah.gov my
i.CIDB GRED :G1

ii.KATEGORI :
-PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)
-PEMBINAAN BANGUNAN (B)

iii. PENGKHUSUSAN :
CE 21 & B 04

- KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

-KERJA-KERJA AM
BANGUNAN
TARIKH UNDIAN :

21 JUN 2021 (ISNIN)

WAKTU UNDIAN:

10.00 PAGI
(LIVE STREAMING) DI LAMAN FACEBOOK RASMI LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH
( KETENGAH )
5 Kerja-kerja Baik Pulih 3 Unit Rumah Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Kampung Jerangau Sungai, Dungun, Terengganu    TARIKH & WAKTU
PENDAFTARAN (WAJIB) :

8 JUN 2021 (SELASA)
MASA : 9.00 PAGI

SEHINGGA

9 JUN 2021 (RABU)
MASA : 9.00 PAGI

Pendaftaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Https://www.ketengah.gov my
i.CIDB GRED :G1

ii.KATEGORI :
-PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)
-PEMBINAAN BANGUNAN (B)

iii. PENGKHUSUSAN :
CE 21 & B 04

- KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

-KERJA-KERJA AM
BANGUNAN
TARIKH UNDIAN :

21 JUN 2021 (ISNIN)

WAKTU UNDIAN:

10.00 PAGI
(LIVE STREAMING) DI LAMAN FACEBOOK RASMI LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH
( KETENGAH )
6 Kerja-kerja Baik Pulih 4 Unit Rumah Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Kampung Kuala Jengai Dan Rantau Panjang, Dungun, Terengganu    TARIKH & WAKTU
PENDAFTARAN (WAJIB) :

8 JUN 2021 (SELASA)
MASA : 9.00 PAGI

SEHINGGA

9 JUN 2021 (RABU)
MASA : 9.00 PAGI

Pendaftaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Https://www.ketengah.gov my
i.CIDB GRED :G1

ii.KATEGORI :
-PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)
-PEMBINAAN BANGUNAN (B)

iii. PENGKHUSUSAN :
CE 21 & B 04

- KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

-KERJA-KERJA AM
BANGUNAN
TARIKH UNDIAN :

21 JUN 2021 (ISNIN)

WAKTU UNDIAN:

10.00 PAGI
(LIVE STREAMING) DI LAMAN FACEBOOK RASMI LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH
( KETENGAH )
7 Kerja-kerja Baik Pulih 4 Unit Rumah Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Kampung Kuala Jengai, Dungun, Terengganu    TARIKH & WAKTU
PENDAFTARAN (WAJIB) :

8 JUN 2021 (SELASA)
MASA : 9.00 PAGI

SEHINGGA

9 JUN 2021 (RABU)
MASA : 9.00 PAGI

Pendaftaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Https://www.ketengah.gov my
i.CIDB GRED :G1

ii.KATEGORI :
-PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)
-PEMBINAAN BANGUNAN (B)

iii. PENGKHUSUSAN :
CE 21 & B 04

- KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

-KERJA-KERJA AM
BANGUNAN
TARIKH UNDIAN :

21 JUN 2021 (ISNIN)

WAKTU UNDIAN:

10.00 PAGI
(LIVE STREAMING) DI LAMAN FACEBOOK RASMI LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH
( KETENGAH )
8 Kerja-kerja Baik Pulih 3 Unit Rumah Dan Kerja-kerja Berkaitan Di No 171, Pt3423, Padang Lalang, Bukit Besi, Dungun, Terengganu    TARIKH & WAKTU
PENDAFTARAN (WAJIB) :

8 JUN 2021 (SELASA)
MASA : 9.00 PAGI

SEHINGGA

9 JUN 2021 (RABU)
MASA : 9.00 PAGI

Pendaftaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Https://www.ketengah.gov my
i.CIDB GRED :G1

ii.KATEGORI :
-PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)
-PEMBINAAN BANGUNAN (B)

iii. PENGKHUSUSAN :
CE 21 & B 04

- KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

-KERJA-KERJA AM
BANGUNAN
TARIKH UNDIAN :

21 JUN 2021 (ISNIN)

WAKTU UNDIAN:

10.00 PAGI
(LIVE STREAMING) DI LAMAN FACEBOOK RASMI LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH
( KETENGAH )
9 Kerja-kerja Baik Pulih 3 Unit Rumah Dan Kerja-kerja Berkaitan Di No.129,145,131 Bukit Besi, Dungun, Terengganu    TARIKH & WAKTU
PENDAFTARAN (WAJIB) :

8 JUN 2021 (SELASA)
MASA : 9.00 PAGI

SEHINGGA

9 JUN 2021 (RABU)
MASA : 9.00 PAGI

Pendaftaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Https://www.ketengah.gov my
i.CIDB GRED :G1

ii.KATEGORI :
-PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)
-PEMBINAAN BANGUNAN (B)

iii. PENGKHUSUSAN :
CE 21 & B 04

- KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

-KERJA-KERJA AM
BANGUNAN
TARIKH UNDIAN :

21 JUN 2021 (ISNIN)

WAKTU UNDIAN:

10.00 PAGI
(LIVE STREAMING) DI LAMAN FACEBOOK RASMI LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH
( KETENGAH )
10 Kerja-kerja Baik Pulih 3 Unit Rumah Dan Kerja-kerja Berkaitan Di No.483,199,401 Bukit Besi, Dungun, Terengganu    TARIKH & WAKTU
PENDAFTARAN (WAJIB) :

8 JUN 2021 (SELASA)
MASA : 9.00 PAGI

SEHINGGA

9 JUN 2021 (RABU)
MASA : 9.00 PAGI

Pendaftaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Https://www.ketengah.gov my
i.CIDB GRED :G1

ii.KATEGORI :
-PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)
-PEMBINAAN BANGUNAN (B)

iii. PENGKHUSUSAN :
CE 21 & B 04

- KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

-KERJA-KERJA AM
BANGUNAN
TARIKH UNDIAN :

21 JUN 2021 (ISNIN)

WAKTU UNDIAN:

10.00 PAGI
(LIVE STREAMING) DI LAMAN FACEBOOK RASMI LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH
( KETENGAH )
11 Kerja-kerja Baik Pulih 3 Unit Rumah Dan Kerja-kerja Berkaitan Di No.374,257,277 Bukit Besi, Dungun, Terengganu    TARIKH & WAKTU
PENDAFTARAN (WAJIB) :

8 JUN 2021 (SELASA)
MASA : 9.00 PAGI

SEHINGGA

9 JUN 2021 (RABU)
MASA : 9.00 PAGI

Pendaftaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Https://www.ketengah.gov my
i.CIDB GRED :G1

ii.KATEGORI :
-PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)
-PEMBINAAN BANGUNAN (B)

iii. PENGKHUSUSAN :
CE 21 & B 04

- KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

-KERJA-KERJA AM
BANGUNAN
TARIKH UNDIAN :

21 JUN 2021 (ISNIN)

WAKTU UNDIAN:

10.00 PAGI
(LIVE STREAMING) DI LAMAN FACEBOOK RASMI LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH
( KETENGAH )

Senarai Tawaran Undian Projek Kecil (Daerah Kemaman)


# Perkara Pendaftaran Kod Bidang Tarikh & Masa Cabutan Undian

Senarai Tawaran Undian Projek Kecil (Daerah Hulu Terengganu)


# Perkara Pendaftaran Kod Bidang Tarikh & Masa Cabutan Undian
1 Kerja-kerja Baik Pulih 4 Unit Rumah Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Kampung Tok Dor Dan Kampung Baru Sungai Binjai, Hulu Terengganu, Terengganu    TARIKH & WAKTU
PENDAFTARAN (WAJIB) :

8 JUN 2021 (SELASA)
MASA : 9.00 PAGI

SEHINGGA

9 JUN 2021 (RABU)
MASA : 9.00 PAGI

Pendaftaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Https://www.ketengah.gov my
i.CIDB GRED :G1

ii.KATEGORI :
-PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)
-PEMBINAAN BANGUNAN (B)

iii. PENGKHUSUSAN :
CE 21 & B 04

- KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

-KERJA-KERJA AM
BANGUNAN
TARIKH UNDIAN :

21 JUN 2021 (ISNIN)

WAKTU UNDIAN:

10.00 PAGI
(LIVE STREAMING) DI LAMAN FACEBOOK RASMI LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH
( KETENGAH )
2 Kerja-kerja Baik Pulih 4 Unit Rumah Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Kampung Tok Dor Dan Landas, Hulu Terengganu, Terengganu    TARIKH & WAKTU
PENDAFTARAN (WAJIB) :

8 JUN 2021 (SELASA)
MASA : 9.00 PAGI

SEHINGGA

9 JUN 2021 (RABU)
MASA : 9.00 PAGI

Pendaftaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Https://www.ketengah.gov my
i.CIDB GRED :G1

ii.KATEGORI :
-PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)
-PEMBINAAN BANGUNAN (B)

iii. PENGKHUSUSAN :
CE 21 & B 04

- KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

-KERJA-KERJA AM
BANGUNAN
TARIKH UNDIAN :

21 JUN 2021 (ISNIN)

WAKTU UNDIAN:

10.00 PAGI
(LIVE STREAMING) DI LAMAN FACEBOOK RASMI LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH
( KETENGAH )
3 Kerja-kerja Baik Pulih 3 Unit Rumah Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Kampung Durian Kassim Dan Pela, Hulu Terengganu, Terengganu    TARIKH & WAKTU
PENDAFTARAN (WAJIB) :

8 JUN 2021 (SELASA)
MASA : 9.00 PAGI

SEHINGGA

9 JUN 2021 (RABU)
MASA : 9.00 PAGI

Pendaftaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Https://www.ketengah.gov my
i.CIDB GRED :G1

ii.KATEGORI :
-PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)
-PEMBINAAN BANGUNAN (B)

iii. PENGKHUSUSAN :
CE 21 & B 04

- KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

-KERJA-KERJA AM
BANGUNAN
TARIKH UNDIAN :

21 JUN 2021 (ISNIN)

WAKTU UNDIAN:

10.00 PAGI
(LIVE STREAMING) DI LAMAN FACEBOOK RASMI LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH
( KETENGAH )

Senarai Tawaran Undian Projek Kecil (Negeri Terengganu)


# Perkara Pendaftaran Kod Bidang Tarikh & Masa Cabutan Undian